- Správny text predáva!

Správny text inzerátu predáva! Inzerujte stručne a výstižne. Do textu na náš inzertný portál odporúčame písať do názvu napr. Predám auto XY, a nie len Auto XY. Pri predaji predám pri kúpe kúpim a podobne. Dĺžka textu je odporúčaná stredná, aby inzerát nebol moc dlhý a na druhej strane nie až moc krátky.

- Používajte diakritiku!
Moderné systémy už dlhší čas nemajú problém so zobrazením slovenskej diakritiky. Takže rada znie, smelo inzerujte s diakritikou! Náš inzertný portál plne podporuje slovenskú diakritiku.
- Inzeráty s fotkou majú väčšiu úspešnosť!
Áno je to pravda! Podľa štatistík získate viac ako 70% úspešnosť predaja so zobrazením fotografie oproti tým inzerátom čo fotografiu nemajú. Keď môžete inzerujte svoje inzeráty aj s fotografiami. Náš inzertný portál momentálne podporuje nahrať k inzerátu 6 fotografii.
- Inzerovať, inzerovať, inzerovať...
Inzercia a inzerovanie sa vyplatí vtedy keď podáte inzerát do viac ako jedného inzertného portálu.
- Registrácia
Moderné inzertné portály majú po registrácii možnosť úpravy inzerátov a po upozornení na email inzerujúceho, možnosť automatického predĺženia platnosti inzerátu. Tak je to aj na www.unibazar.sk. Registrácia je zadarmo. Čo dodať? Len veľa šťastia v úspešnom inzerovaní.